Du lämnar nu webplatsen som underhålls av Eli Lilly and Company.

Länken du klickade på tar dig till en plats som underhålls av tredje part som är ansvarig för dess innehåll. Eli Lilly and Company varken kontrollerar, har inflytande över eller rekommenderar denna webbplats och de åsikter, påståenden eller kommentarer som uttrycks på denna webbplats ska inte tillskrivas Eli Lilly and Company. Eli Lilly and Company ansvarar inte för integritetspolicyn på någon tredje parts webbplats. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Fortsätt

Medicinska svar

Taltz® (ixekizumab)

Terapeutiska indikationer:

Taltz® är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.

För fullständig produktresumé för Taltz® se FASS.

Skriv in din medicinska fråga här. Använd minst tre unika sökord för att hjälpa oss att finna det svar du önskar på Taltz®

Om du vill rapportera en biverkning gällande en av Lillys produkter, kontakta oss via e-post på DK_PHv@lilly.com eller på telefon +45 4526 6040. Har du ytterligare medicinska frågor gällande en av Lillys produkter, klicka här.

Kontakta Medicinsk Information på Lilly