{ "ProductSiteMapKeys":[ { "ProductName":"forsteo" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning " , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"humalog" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning " , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssä" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"humulin" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , " Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"trulicity" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"alimta" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"cyramza" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"gemzar" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"cymbalta" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning " , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"fontex" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"strattera" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"zypadhera" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"zyprexa" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"cialis" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"yentreve" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"taltz" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning " , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , "Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } , { "ProductName":"humatrope" ,"SitemapKeys": [ "Läkemedlets namn" , "Kvalitativ och kvantitativ sammansättning" , "Läkemedelsform" , "Kliniska uppgifter" , "Terapeutiska indikationer" , "Dosering och administreringssätt" , "Kontraindikationer" , " Varningar och försiktighetsmått" , "Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner" , "Graviditet och amning" , "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner" , "Biverkningar" , "Överdosering" , "Farmakologiska egenskaper" , "Farmakodynamiska egenskaper" , "Farmakokinetiska egenskaper" , "Prekliniska säkerhetsuppgifter" , "Farmaceutiska uppgifter" , "Förteckning över hjälpämnen" , "Inkompatibiliteter" , "Hållbarhet" , "Särskilda förvaringsanvisningar" , "Förpackningstyp och innehåll" , "Anvisningar för användning och hantering samt destruktion" , "Innehavare av godkännande för försäljning" , "Nummer på godkännande för försäljning" , "Datum för första godkännande/förnyat godkännande" , "Datum för översyn av produktresumén" ] } ] }